Ieder zijn stijl, ieder zijn tarief

Eens de 24 jaar overschreden zijn, wordt het schoolabonnement niet meer afgeleverd. Hieronder vind je alle vervoersbewijzen die te uwer beschikking zijn.